Tin tức mới nhất
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 399
  • Trong tuần: 1 282
  • Tất cả: 50482
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: BÀN TAY NẶN BỘT
Lượt xem: 164
Bàn tay nn bt  là mt phương pháp dy hc tích cc da trên thí nghim, nghiên cu, áp dng ging dy cho các môn hc t nhiên.

Bàn tay nn bt  là mt phương pháp dy hc tích cc da trên thí nghim, nghiên cu, áp dng ging dy cho các môn hc t nhiên. Phương pháp này chú trng ti vic hình thành kiến thc cho hc sinh bng các thí nghim tìm tòi nghiên cu đ chính các em tìm ra câu tr li cho các vn đ được đt ra trong cuc sng thông qua tiến hành thí nghim, quan sát, nghiên cu tài liu hoc điu tra. Vi mt vn đ khoa hc, hc sinh có th đt ra câu hi, gi thiết t hiu biết ban đu, tiến hành thí nghim, nghiên cu, kim chng, so sánh, phân tích, tho lun và đưa ra kết lun phù hp. Phương pháp này kích thích s tò mò, ham mê khám phá ca hc sinh.

Vai trò ca GV HS : Cũng như các phương pháp dy hc tích cc khác, BTNB luôn coi hc sinh là trung tâm ca quá trình nhn thc, chính các em là người tìm ra câu tr li và lĩnh hi kiến thc dưới s giúp đ ca giáo viên:

Thy cô giáo s nêu vn đ đ hc sinh t đi tìm tình hung cn gii quyết thông qua hot đng thc hành, thí nghim do chính các em t làm, hot đng tho lun nhóm đ đưa ra nhng gi thiết.

Thy cô s giúp hc sinh chng minh nhng gi thiết ca các em và cùng các em tìm ra câu tr li đúng.

Mc tiêu ca BTNB là to nên tính tò mò, ham mun khám phá, yêu và say mê khoa hc ca hc sinh. Ngoài vic chú trng đến kiến thc khoa hc, BTNB còn chú ý nhiu đến vic rèn luyn k năng din đt thông qua ngôn ng nói và viết cho hc sinh.

Ging dy khoa hc da trên tìm tòi khám phá.

Tiến trình ca 1 gi dy theo phương pháp "Bàn tay nn bt"

       Bước 1: Đưa ra tình hung có vn đ và xác đnh vn đ cn gii quyết.

       Bước 2: T chc các hot đng đ gii quyết vn đ.

       Bước 3: Cng c, đnh hướng m rng

Tiến trình ca mt thc nghim: Gm có 5 bước:

       B1:Đưa ra tình hung có vn đ.

       B2:HS làm vic cá nhân hc theo nhóm ( đưa ra câu hi, d đoán kết qu, gii thích)

       B3:Tiến hành thc nghim.

       B4: So sánh kết qu vi d đoán.

       B5: Kết lun, m rng.

Vai trò ca người giáo viên:

      * GV là người hướng dn:

       - Đ ra nhng tình hung, nhng th thách.

       - Đnh hướng các hot đng.

       - Thu hp nhng cái có th.

       - Ch ra thông tin.

     * Giáo viên là người trung gian:

        -Là nhà trung gian gia "thế gii" khoa hc (Các kthc & T.Hành) và HS

        - Là người đàm phán vi hc sinh nhng thay đi nhn thc liên quan vi nhng câu hi được x lí, vi các thiết b thc nghim thích đáng, vi mô hình gii thích hp lí.

          -Đm bo s đóan trước và gii quyết các xung đt nhn thc.

          -Hành đng bên cnh vi mi hc sinh cũng như vi mi nhóm hc sinh và c lp.

Vai trò ca hc sinh trong gi hc vi PPBTNB:

                   -HS quan sát mt hin tượng ca thế gii thc ti và gn gũi vi chúng v đ tài mà t đó chúng s hình thành các nghi vn.

                  -HS tìm tòi, suy nghĩ và đ ra nhng bước đi c th ca thc nghim, hoc chnh lí li nhng ca tht bi nh tra cu tư liu.

                  -HS trao đi và lp lun trong QT hot đng, chúng chia s vi nhau nhng ý tưởng ca mình, c sát nhng quan đim ca nhau và hình thành nhng kết lun tm thi hoc cui cùng bng ghi chép, biết phát biu.

       Như vy là hc sinh đã biết nghe li người khác, hiu người khác, tôn trng người khác và biết bo v ý kiến ca mình.

-ST- 


 
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image